Møller Bil – Audi

Da startskuddet gikk for vår- og sommerkampanjen til Møller Bil Audi ønsket de å selge mer av bilmodellene Audi e-tron, Audi Q5 hybrid og deres fossile bilmodeller. I den forbindelse samarbeidet de med oss i Optimal Norge for hjelp med annonseringen.

578
Leads
2762
Konverteringer
12.75
Kostnad per klikk
97989
Klikk
16
Forhandlere
23618202
Visninger

Utfordring

Bilsalg, og da kanskje spesielt elbilsalg, er et marked med stor konkurranse om kjøpere og leads. Med andre ord: det er mange som kjemper om oppmerksomhet på nett. Målsetting for kampanjen var å skaffe flest mulig leads, og generere bilsalg gjennom de valgte digitale kanalene innenfor budsjettrammene som var satt.

Kampanjen kan kategoriseres som en suksess. Vi slo kundens rekord på antall leads på en enkelt leads-kampanje.

 

Slik løste vi det

Det ble bestemt at vi skulle sette opp en todelt strategi for å sanke leads. Vi har valgt å dele disse inn i kalde og varme leads. Kalde leads (konverteringer) ble definerer som konverteringshendelser på nettsiden, som for eksempel veibeskrivelse til nærmeste forhandler. Formålet var å drive trafikk, bygge merkevare og styrke kampanjens rekkevidde.

Varme leads ble definert som kunder som har sendt inn kontaktskjema, bestilt prøvekjøring eller registrert seg som interessert i en spesifikk bil gjennom lead-skjema på Facebook. Alle varme leads blir fulgt opp av selger i etterkant av innsending.

Vi jobbet med annonsering i Facebook og Google, samt kontekstuell annonsering i Kobler i perioden 12. april til 31. juli.

 

Facebook

Trafikkampanjen på Facebook ble delt inn etter forhandlere, altså én kampanje per forhandler. Videre delte vi inn annonsesettene inn etter biltype og geografiske områder basert på utdrag av postnumre tilhørende de ulike forhandlerne. I første omgang ble det ikke spesifisert interessegrupper, da dette skulle være en bred målgruppe.

Leadskampanjen for varme leads ble også gjort på Facebook, gjennom bruk av Lead Ads. Her var målet å innhente varme leads, som skulle generere prøvekjøringer og bilsalg. Alle som registrerte seg gjennom skjema fikk tilbud fra bilselger. Kampanjen ble delt inn etter forhandlere og deretter inn i biltype.

Første målgruppe var en åpen gruppe basert på geografisk målretting, med postnumre delt inn etter forhandler og region, samt alder basert på data hentet inn fra publikumsinnsikten i Facebook. Videre samkjørte vi denne dataen fra publikumsinnsikten med demografi-data fra Google Analytics, for å se hvilken alder som traff best på konverteringshendelsene i flere kanaler. Den andre målgruppen gikk utelukkende på retargeting. Her brukte vi trafikkdata fra første kampanje (trafikkampanje) til å hente inn de som hadde vist interesse på forhandlersidene. Det kunne være folk som hadde tatt kontakt, samt de som hadde klikket på les mer, veibeskrivelse eller e-post.

 

Google

Trafikkampanjen kom til uttrykk i Google som bannerannonsering i displaynettverket. Her delte vi inn etter de ulike bilforhandlerne på kampanjenivå, på samme måte som i Facebook. Deretter la vi inn geografisk målretting på hver enkelt forhandler og omringede områder. I tillegg delte vi inn biltypene inn i ulike kampanjer på hver forhandler. Det vil si én kampanje for elbil, én for hybrid og én for fossilt. Deretter la vi til målgrupper i de ulike kampanjene. Disse målgruppene baserte seg på tilpassede intensjonsmålgrupper. Det kunne være liknende biltyper innenfor det valgte segmentet. Video på YouTube ble brukt som merkevarebygger under kampanjen.

 

Kobler

Trafikkampanjen i Kobler var kontekstuell annonsering. Det ble laget en stor bunke content targets rundt hver enkelt biltype. Kanalen skulle hovedsakelig bygge merkevare. For eksempel brukte vi, blant annet, søkeord som omhandlet bompenger for elbil. Bompengedebatten har i lengre tid preget nyhetsbildet, og det var mange artikler om temaet i kampanjeperioden. Ved å være synlige på disse artiklene fikk vi svært god rekkevidde.

«Det er stadig vanskeligere å innhente gode leads i kampanjer i vår bransje, og denne gangen har vi funnet en metode for effektiv leadsinnsamling med mange leads av høy kvalitet. Vi som kunde setter pris på hvordan Optimal Norge jobber ned på enkeltforhandlernivå og ikke tar noen snarveier.»
Joachim Wahlstrøm, Markedsdirektør i Møller Bil