SEO-analyse

For å kunne sette opp en langsiktig og velfungerende SEO-strategi må det forberedende undersøkelser til. Med en SEO-analyse sikrer du at de tiltakene du planlegger er de viktigste – og at de virker.

Legger grunnlaget

For å kunne gjøre en grundig og strategisk jobb med SEO på nettsiden din, trenger vi først noe å legge til grunn. Med en SEO-analyse i hånden vil man ha fullstendig oversikt over dagens status med tanke på søkemotoroptimalisering. Den vil også gi innsikt i hvilke tiltak som bør gjennomføres på både kort og lang sikt.

I søkemotorenes steinalder var det ingen sak å komme seg høyt i søkeresultatene – slik er det ikke i dag. Det krever målrettet og grundig arbeid med en velbegrunnet plan. Og selvfølgelig en liten dash kreativitet!

 

En grundig gjennomgang

En SEO-analyse favner mye og vil bli utviklet basert på nettsiden din. Ingen sider vil ha helt like behov, så rapportene skreddersys deretter. Likevel er det noen fellesnevnere og spørsmål som går igjen:

 • Hvem besøker nettsiden og hvor de kommer fra?
 • Hvordan rangerer siden i dag?
 • Hva rangerer konkurrentene bedre på?
 • Mangler nettsiden innhold?
 • Blir nettsiden brukt slik den er tenkt?
 • Er nettsiden enkel å navigere seg rundt på?
 • Er det andre nettsider som linker til siden?
 • Er disse linkene av høy kvalitet?
 • Fungerer CTA-ene?
 • Er meta-beskrivelsene gode?
 • Hvordan ser den interne linkstrukturen ut?
 • Er det mange ødelagte lenker her?
 • Har nettsiden høy autoritet?
 • Hvordan er lastetiden?
 • Er innholdet originalt?
 • Henger URL-strukturen på greip?
 • Er innholdet bra?

Dette er bare noen av de spørsmålene vi finner svarene på. Etter analysen er gjennomført vil du motta en grundig rapport som forklarer alt på en enkel måte. I tillegg tar vi et møte hvor vi går igjennom rapporten og legger en slagplan for tiden fremover.

Vi kan også helpe deg med